Free shipping on orders over $100 with free returns

Anma

Ozdobne torby

0

Twój koszyk

Zwrot towaru i reklamacje

Zwrot towaru i reklamacje

 1. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu, instrukcją i gwarancją. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z salonem anma-jaslo.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu:
  1. osobiście do salonu anma-jaslo.pl wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną lub
  2. wysłanie produktu na swój koszt do salonu firmy anma-jaslo.pl wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 3. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy anma-jaslo.pl nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Dodatkowe materiały:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (treść Ustawy do pobrania http://www.anma-jaslo.pl/pdf/ustawa-2.03.2000.pdf )
 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (treść do pobrania http://www.anma-jaslo.pl/pdf/ustawa-27.07.2002.pdf )
 3. Kodeks Cywilny.
 4. Wszelkie późniejsze zmiany obowiązujących ustaw.